I Carreira Popular Concello de Carballeda de Valdeorras

Data: domingo, 15 de xullo de 2012.
Hora: a partires das 11:00 h.
Lugar: Carballeda de Valdeorras.
Distancia: de 150 a 7.000 m.
Organiza: Concello de Carballeda de Valdeorras, Ourense.
Inscrición: Delegación Valdeorresa de Atletismo, antes do 11 de xullo.
CATEGORIAS
 • Pre-benjamín: Nacidos/as en los años 2005 y posteriores.
 • Benjamín Femenino: Nacidos en los años 2003-2004.
 • Benjamín Masculino: Nacidos en los años 2003-2004.
 • Alevín Femenino: Nacidos en los años 2001-2002.
 • Alevín Masculino: Nacidos en los años 2001-2002.
 • Infantil Femenino: Nacidos en los años 1999-2000.
 • Infantil Masculino: Nacidos en los años 1999-2000.
 • Cadete Masculino: Nacidos en los años 1997-1998.
 • Cadete Femenino: Nacidos en los años 1997-1998.
 • Absoluta: Nacidos en los años 1998 o anteriores.

HORARIO Y DISTANCIAS

11:00 - ABSOLUTA MAS-FEM - 7 KMS APROX
INFANTIL CADETE MAS.-FEM - 3 KMS APROX
11:45 - ALEVÍN MAS-FEM - 500 MTS
12:05 - BENJAMINES MAS-FEM - 300 MTS.
12:10 - PREBENJAMINES MAS-FEM -150 MTS.
12:30 - ENTREGA DE PREMIOS


Inscripciones:
- Las inscripciones deberán estar en poder de la organización antes del día 11 de Julio de 2012.
- Las inscripciones para la carrera absoluta tendrán un coste de 6 € y se le entregará una bolsa de corredor.
- Mediante transferencia bancaria o ingreso en el siguiente número de cuenta 0081/0507/54/0001076018 del BANCO SABADELL.
- Es obligatorio poner en el concepto de la transferencia/ingreso el siguiente texto: "CARBALLEDA" Indicando su Nombre, Apellidos y número de D.N.I
- Estas inscripciones se realizaran a través de la página web de la DELEGACIÓN VALDEORRESA DE ATLETISMO
- Se podrán inscribir en mismo día hasta 30 minutos antes de la salida, realizando un pago de 2 € sin derecho a la bolsa del corredor.
- Las categorías pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete masculino-femenino su inscripción será gratis y la realizaran el día propio de la prueba hasta 20 minutos antes del comienzo de su prueba.

Retirada de Dorsales:
Las retiradas de dorsales se realizarán en una mesa habilitada en la plaza de la Estación de RENFE, hasta 30´antes del comienzo de su prueba.

En la categoría absoluta será obligatorio presentar el resguardo de haber realizado el ingreso bancario.

Todos los participantes:
Tendrán asignado un dorsal que se corresponderá con la categoría y el circuito a realizar, que estará situado en el pecho y tendrá que ser visible durante el transcurso de la prueba.

La organización:
Establecerá controles durante el transcurso de la prueba por los cuales tendrán que pasar los participantes para no ser descalificados.

El cierre de control :
Será 30 minutos después de que finalice el primer clasificado.

XXIX Carreira Popular Vila de Leiro

A XXIX carreira popular de Leiro, organizada polo Club amigos do deporte de Leiro celebrarase o domingo 8 de xullo de 2012.
A saída será:
a) Ás 10:15 h para a Categoría A.
b) Ás 10:30 h para as Categorías B, C e D.
c) Ás 11:00 h para as Categorías E, F, G, H, I e J.
As inscricións pecharanse sen excepción ás 20:00 h.do día 5 de xullo e non se admitirán o mesmo día da carreira, agás causa xustificada.

A todos os participantes facilitaráselle o dorsal e chip correspondente a súa categoría, debendo colocalo no seu peito para a súa identificación durante a carreira e chegada á meta.

Ao longo do percorrido a organización establecerá os controis que estime oportunos e poderán descalificar aos participantes que cometan algunha irregularidade.

O control de chegada pecharase 40 minutos despois de que chegue o primeiro da carreira.

A organización non se fai responsable dos danos físicos ou morais que poidan sufrir os participantes antes, durante e despois da carreira, se ben en todo momento estará disposto un equipo de primeiros auxilios. A Organización dispón dun seguro de responsabilidade civil e de accidentes.

Os atletas que obteñan algún premio deberán acreditar a súa idade co D.N.I. ou calquera documento que os identifique, se a organización o considera necesario.

Dado o carácter eminentemente popular e festivo desta carreira a organización agarda de todos os participantes o mellor espírito deportivo.

O descoñecemento deste regulamento non exime do seu cumprimento.

Categorias e Percorridos
A.- De 4 a 7 anos - B.- De 8 a 10 anos - C.- De 11 a 13 anos - D.- De 14 a 17 anos
E.- De 18 a 34 anos - F.- De 35 a 39 anos - G.-De 40 a 44 anos - H.- De 45 a 49 anos
I.- De 50 a 54 anos - J.- De 55 anos en adiante
Percorrido Categoría A
Percorrido Categoría B, C e D
Percorrido Categoria E, F, G, H, I e J
(Volta Pequena)
Percorrido Categoria E, F, G, H, I e J (Volta Grande)

Premios
 • Trofeo e premio en metálico de 300€, 200€ e 100€ ó 1º, 2º e 3º clasificados absolutos, femeninos e masculinos.
 • Trofeo ós 3 primeiros clasificados de cada categoría.
 • Os trofeos non son acumulativos.
 • Trofeo ó de maior idade e ó máis novo.
 • Medalla ós participantes das categorías A, B, C e D que rematen a carreira.
 • Os premios en metálico serán para os que realicen o percorrudo de 9.321 metros.
 • Camisetas para 600 participantes que rematen a carreira.
 • Sorteo de material deportivo para os atletas que rematen a carreira.