II Cross Concello da Pobra do Caramiñal - Campionato Galego de Veteráns de Campo a Través

Data: domingo, 9 de xaneiro de 2011.
Hora: a partir das 11:35 h.
Lugar: Praia de Cabio, Pobra do Caramiñal.
Distancia: de 5.300 a 7.300 m
Organiza: Concello de Pobra do Caramiñal e a Agrupación Deportiva do Barbanza
Inscrición: As inscricións farase na páxina web www.atletismogalego.org como máximo ata o martes 4 de xaneiro ás 20:00 horas. Deberán reflexar os seguintes datos: nome e apelidos, data de nacemento, clube e nº de licencia federativa. Para a inscrición por equipos é imprescindible reflexar o nome do clube e os compoñentes do mesmo cos datos persoais arriba indicados.

REGULAMENTO
1. Poderán participar todos os atletas federados das seguintes categorías (homes e mulleres) que se atopen en calquera das seguintes condicións:
- Atletas que teñan fichado ó longo da tempada actual (2010/11) por algún Club pertencentes a Galicia.
- Atletas con ficha pola Federación Galega de Atletismo ainda que pertezan a clubes doutras Comunidades Autónomas.
- Atletas non galegos convidados expresamente pola Federación Galega de Atletismo, que non reúnan ningunha das dúas anteriores condicións
A nivel individual:
HOMES MULLERES
M-35 De 35 a 39 anos F-35 De 35 a 39 anos
M-40 De 40 a 44 anos F-40 De 40 a 44 anos
M-45 De 45 a 49 anos F-45 De 45 a 49 anos
M-50 De 50 a 54 anos F-50 De 50 a 54 anos
M-55 De 55 a 59 anos F-55 De 55 a 59 anos
M-60 De 60 a 64 anos F-60 De 60 a 64 anos
M-65 De 65 a 69 anos F-65 De 65 a 69 anos
M-70 De 70 a 74 anos F-70 De 70 a 74 anos
M-75 De 75 a 79 anos F-75 De 75 a 79 anos
M-80 De 80 a 84 anos F-80 De 80 a 84 anos
M-85 De 85 en adiande F-85 De 85 en adiante
A nivel de equipos:
HOMES MULLERES
M-35/M40 De 35 a 44 anos F-35/+ De 35 en adiante
M-45/ + De 45 en adiante

Os atletas poden baixar de categoría, sendo polo menos 2 dos atletas que puntúan no equipo da categoría na que se quere puntuar (a inferior). Un atleta poderá baixar de categoría para puntuar co seu equipo sempre que o manifeste á hora da inscrición, en caso contrario, puntuará co seu grupo de idade. Non se pode doblar. Non se permiten cambios o día da proba.

2. Realizarase unha clasificación individual e outra por equipos; a clasificación por equipos farase en cada unha das 3 carreiras programadas.
Para realizar a clasificación por equipos sumaranse os postos obtidos polos 3 primeiros atletas en cada carreira. Resultará gañador o equipo que menos puntos obteña (en caso de empate, clasificarase en primeiro lugar o equipo no cal o seu 3º atleta quedase diante). Cada clube terá dereito a formar un só equipo por proba e deberá realizar a inscrición como tal.

3. DISTANCIAS E HORARIOS

HORA CATEGORÍA SEXO DISTANCIA APROX.

11:35 Veteranas Mulleres 5300 metros
12:10 Veteráns (M35-M40) Homes 7300 metros
12:55 Veteráns (M45 e seguintes) Homes 5300 metros
14:20 Entrega de PREMIOS

4. As inscricións farase na páxina web www.atletismogalego.org como máximo ata o martes 4 de xaneiro ás 20:00 horas. Deberán reflexar os seguintes datos: nome e apelidos, data de nacemento, clube e nº de licencia federativa. Para a inscrición por equipos é imprescindible reflexar o nome do clube e os compoñentes do mesmo cos datos persoais arriba indicados.

5. Os delegados oficiais dos Clubes poderán retirar na SECRETARÍA DA COMPETICIÓN os seus dorsais ata 30 minutos antes da saída de cada proba. Pasado este período non se admitirá a participación do atleta.

6. Tódolos atletas deberán pasar por cámara de chamadas 15 minutos antes da Saída da súa proba, onde deberán acreditar a súa identidade (presentación de ficha federativa, DNI ou documento acreditativo).

7. A orde de colocación dos equipos participantes na saída realizarase por sorteo.

8. Todo o non previsto neste regulamento resolverase de acordo coa normativa RFEA en vigor.