XXXII Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través

Data: domingo, 28 de novembro de 2010.
Hora: a partir das 10:15 h.
Lugar: San Andrés de Comesaña, en "Molinos" á beira do campo de fútbol "A Xunqueira" desta parroquia.
Distancia: de 645 a 9.500 m
Organiza: Comesaña S.C.
Inscrición: en persoa ata o 23 de novembro, en Internet ata o 26 (Na web da proba)

Regulamento
1. O Comesaña Sporting Club, coa autorización da Delegación da Federación Galega de Atletismo en Vigo, organiza o próximo día 28 de Novembro o 32º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través en San Andrés de Comesaña, en "Molinos" á beira do campo de fútbol "A Xunqueira" desta parroquia. O control e dirección das carreiras estará a cargo do Comité de Xuíces da Delegación da Federación Galega de atletismo en Vigo. 

2. O horario de saída das carreiras é o seguinte:
Hora / Categoría / Anos nacemento / Distancia / Recorrido según carreira
10:15 / Xuvenil Masculina e Xúnior Masculina / 1994-1995 y 1992-1993 / 4440 m / 1 vuelta nº 3 + 1 vuelta nº 2 + 1 al circuito completo
10:35 / Xuvenil Femenina e Xúnior Femenina / 1994-1995 y 1992-1993 / 3380 m / vuelta nº 2 + 1 circuito completo
10:55 / Promesa Masculina-Sénior Masculina / 1989-1990-1991 1988 ó anteriores / 9500 m / 5 vueltas circuito completo
11:40 / Promesa Femenina-Sénior Femenina / 1989-1990-1991 1988 ó anteriores / 5700 m / 3 vueltas circuito completo
12:10 / Cadete Masculina / 1996-1997 / 3380 m / vuelta nº 2 + 1 circuito completo
12:30 / Cadete Femenina / 1996-1997 / 1905 m / vuelta nº 4 + 1 nº 3
12:45 / Infantil Masculina / 1998-1999 / 1905 m / vuelta nº 4 + 1 nº 3
13:00 / Infantil Femenina / 1998-1999 / 1060 m / vuelta nº 3
13:10 / Alevín Masculina / 2000-2001 / 1060 m / vuelta nº 3
13:20 / Alevín Femenina / 2000-2001 / 845 m / vuelta nº 4
13,28 / BenxamínMasculina / 2002-2003 / 845 m. / vuelta nº 4
13,35 / Benxamín Femenina / 2002-2003 / 645 m. / vuelta nº 5 ( = nº 4 reducida)

3. As inscricións deberán efectuarse por un dos métodos seguintes:
- Por escrito por correo a Comesaña Sporting Club, Pedreira, 21, 36213 Vigo;ou ao fax número 986 235 169; Pechándose o prazo por este método o día 23 de novembro, non admitíndose por estes medios ningunha despois da data indicada.
- Por medios electrónicos, cubrindo o formulario no enderezo http://comesana.org/inscripcion.html, ou enviando un correo electrónico cos datos a comesana@comesana.org pechándose o prazo, só para estes procedementos, o 26 de novembro ás 20:00 h.
Todas as inscricións farán constar: Nome do club e teléfono de contacto, e agrupados por categoría, para cada atleta, nome e apelidos, ano de nacemento e número de licenza federativa.

4. Todos os atletas participantes deberán ter dilixenciadas as súas licenzas para a tempada 2009/2010. Os portugueses sempre que non foran internacionais, en Campo a Través, ou fondo e meio-fondo, nos 5 últimos anos.

5. En todas as carreiras haberá unha clasificación por clubes, establecéndose esta coa suma dos postos ocupados polos catro primeiros atletas dun mesmo club en cada carreira (postos reais, sen eliminar os atletas que non puntúen por ningún club, por ser independentes ou por competir o seu con menos de 4 atletas). En caso de empate este resolverase en favor do club co 4º atleta mellor clasificado. Realizaranse clasificacións individuais absolutas e por as categorías: Promesa, Xúnior, Xuvenil, Cadete, Infantil, alevín e Benxamín de ambos los dous sexos.

6. Os atletas de calquera categoría de veteráns consideraranse a todos os efectos coma sénior.

7. Serán gañadores do 32º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través a primeira atleta clasificada da carreira promesa-sénior feminina e o primeiro atleta clasificado da carreira promesa-sénior masculina.

8. Outorgaranse premios en metálico e trofeos ( a lo menos) aos cinco primeiros clasificados nas carreiras promesa/sénior de ambos os dous sexos, así como trofeos aos primeiros en as categorías: Promesa, Xúnior, Xuvenil, Cadete, Infantil, Alevín e Benxamín.
1 o/a clasificado/a 600,00 €
2 o/a clasificado/a 400,00 €
3 o/a clasificado/a 250,00 €
4 o/a clasificado/a 100,00 €
5 o/a clasificado/a 60,00 €

9. Tamén trofeo para o club gañador de cada carreira.

10. Os gastos de desprazamento dos participantes correrán da súa conta

11. Todos os dorsais dos atletas serán entregados polo club organizador no momento da confirmación, que se realizarán como mínimo media hora antes do comenzo de cada carreira, debendo os atletas respectar a publicidade impresa.

12. Os participantes nas carreiras xuvenil/júnior e promesa/sénior deberán pasar por cámara de chamadas ata 15 minutos antes da hora de comenzo das súas carreiras.

13. As reclamacións sobre a competición deberán ser presentadas de acordo con as normas establecidas no Regulamento Internacional da IAAF.

14. O Comesaña Sporting Club e os seus colaboradores non se fan responsables sobre os posibles danos que co motivo da competición poidan sufrir os participantes ou ocasionar a outros, sen prexuízo dos dereitos que lle puidesen corresponder ante a compañía aseguradora correspondente.

15. O non previsto neste Regulamento resolverase de acordo co Regulamento Internacional da IAAF.

16. O feito de inscriberse neste 32º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través implica a total aceptación do preceptuado no presente Regulamento.

III Carrera Popular Benéfica Oscar Pereiro

1.FECHA DE CELEBRACIÓN, LUGAR Y HORARIO:
La carrera se celebrará el SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2010, en el PABELLÓN OSCAR PEREIRO DE MOS a las 16:30 HORAS.

2.¿POR QUÉ ESTA CARRERA ES BENÉFICA?:
Como en la anterior edición, la inscripción de la carrera tendrá un coste de 3 € (los pitufos, benjamines y alevines no es obligatorio que realicen el donativo), todo el dinero de inscripción irá destinado íntegramente a la Asociación de Disminuidos Físicos y Psíquicos de Mos – ASODIFISI.
El mismo día de la prueba, la Federación Gallega de Atletismo, ChampionchipNorte y la Fundación Oscar Pereiro pondrán a disposición de todos los asistentes el informe final del número de inscriptos y el dinero que se ha recaudado.
El dinero recaudado se entregará a ASODIFISI al finalizar la carrera, coincidiendo con el acto protocolario de pódium.
Entre otros fines la discapacidad, es uno de los fines fundacionales de la Fundación Oscar Pereiro, por este motivo además de nuestra afición al atletismo, pusimos en marcha esta carrera popular con el firme propósito de convertir en esta ocasión al deporte en el claro reflejo, de que entre otras muchas cosas, en ocasiones es un vehiculo de ayuda y solidaridad.
Por ello es de resaltar y de agradecer, la solidaridad y el compromiso que todos los participantes demostraron el pasado año, entre los que se encontraba la plana mayor del atletismo gallego que desinteresadamente, apoyaron y respaldaron la iniciativa propuesta por esta Fundación, así como otros atletas y aficionados al deporte en general que hicieron posible que este proyecto sea una realidad.
¿POR QUÉ ASODIFISI? Aparte de ser una asociación de nuestro municipio y como es conocido, están pasando por serías dificultades económicas como otras tantas asociaciones que forman el tejido asociativo, y que sin duda realizan una función imprescindible en el día a día de nuestra sociedad. Evidentemente no solucionaremos sus problemas, pero aportaremos nuestro granito de arena a su solución.
Para la Fundación Oscar Pereiro, organizar esta carrera dentro de las mejores condiciones posibles supone un importante desafío, debido a la situación económica que estamos sufriendo en estos momentos, lo cual dificulta el apoyo y la financiación de la misma. Aunque esto sea un motivo de dificultad, desde la Fundación no dejaremos de trabajar para intentar ofrecer dentro de nuestras posibilidades, una carrera que este a la altura de todos los participantes y patrocinadores.

3.HORARIO, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS A RECORRER:
Podrán participar todos los que lo deseen, federados o no y siempre en su categoría correspondiente. El horario, categorías y distancias a recorrer se indican en el siguiente cuadro:

Categorías / Años / Distancia / Horario
PITUFOS / Nacidos/as en 2004 y anteriores / 80 mts. / 16:30
BENJAMINES / Nacidos/as en 2002 y 2003 / 900 mts. / 16:40
ALEVÍN / Nacidos/as en 2000 y 2001 / 1.800 mts. / 16:50
INFANTIL / Nacidos/as en 1998 y 1999 / 3.5-Km. / 17:00
CADETE / Nacidos/as en 1996 y 1997 / 3.5-Km. / 17:00
JUVENIL / Nacidos/as en 1994 y 1995 / 10-Km. / 17:00
JÚNIOR / Nacidos/as en 1992 y 1993 / 10-Km. / 17:00
PROMESA / Nacidos/as en 1989, 1990 y 1991 / 10-Km. / 17:00
SENIOR / Nacidos/as en 1988, anteriores y hasta veteranos / 10-Km. / 17:00
VETERANOS / Desde el día que cumplan 35 años / 10-Km. / 17:00
SUPERVETERANOS / Desde 46 en adelante / 10-Km. / 17:00

4. INSCRIPCIONES Y PLAZO DE FINALIZACIÓN:
Las inscripciones se realizarán de forma online en: www.fundacionoscarpereiro.com (Pitufos, Benjamines y Alevines) y en www.championchipnorte.com desde infantiles en adelante (1998-1999).
Además se podrán realizar las inscripciones de forma presencial en los diferentes sitios que dispone la organización por la geografía gallega.
“TODAS LAS INSCRIPCIONES FINALIZARÁN EL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE A LAS 24:00 HORAS. NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES EL MISMO DIA DE LA CARRERA”

5.CLASIFICACIONES:
«El control de las pruebas estará a cargo del Comité de Jueces de la Federación Gallega de Atletismo, en las pruebas de 10000 m y 3500 m, el cronometraje será por la empresa CHAMPIONCHIPNORTE con un chip que se entregará a cada corredor. Los corredores que lleguen a línea de meta sin su chip no serán clasificados y tienen OBLIGACIÓN de devolverlo al finalizar la prueba.
TODOS AQUELLOS CORREDORES QUE NO ENTREGUEN EL CHIP NO ENTRARAN EN LAS CLASIFICACIONES; TAMPOCO RECIBIRÁN NINGÚN TIPO DE OBSEQUIO O PREMIO. Este Chip, finalizada la prueba, NO TIENE NINGUNA UTILIDAD
Las pruebas de Pitufos, Benjamines y Alevines no serán cronometradas con chip.»

6.RECOGIDA DE DORSALES:
Los dorsales podrán recogerse el mismo día de la prueba desde las 10 de la mañana, en la zona habilitada a tal efecto en el Pabellón Oscar Pereiro. La entrega de dorsales finalizará a las 16:00 horas, lo que significa que aquellos inscriptos que no recogiesen el dorsal, podrán correr de todas formas, pero no entrarán en las clasificaciones y la organización tampoco se hará cargo, de cualquier incidente que pudiesen sufrir en la carrera.

7. CIRCULAR 74/2009 DE LA FGA:
De acuerdo a la circular 74/2009 de la FGA y siguiendo la legislación deportiva vigente, se autorizará la participación de los atletas federados extranjeros siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:
Los atletas que fuesen internacionales con su país en los últimos 5 años y que estén correctamente inscriptos podrán participar y entrarán en las clasificaciones, sorteos, etc.. pero no optarán a los premios económicos de la prueba.
Podrán participar los atletas federados extranjeros con licencia por Galicia.
Podrán participar los atletas federados extranjeros residentes en Galicia. Deberán justificar con permiso de residencia o de trabajo.

8. SEGURIDAD Y CONTROLES DE CARRERA:
La seguridad y control de la prueba, correrá a cargo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Mos, Protección Civil y Guardia Civil que dirigirá y controlará el tráfico rodado. La organización dispondrá, a lo largo del recorrido, los mecanismos de control suficientes para asegurar la correcta y deportiva disputa de la prueba.
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización, quedando totalmente prohibido, para evitar posibles accidentes, seguir a los corredores en moto o bicicleta particulares por todo el circuito.
La organización pondrá a disposición de los/as participantes un vehículo escoba que recogerá a aquellos/as atletas que por cualquiercausa no puedan o no deseen seguir en carrera. Al mismo tiempo la prueba contará con servicio sanitario, situado al inicio y fin de carrera, así como durante el recorrido.
Todo corredor/a (DE CUALQUIER PRUEBA) que no que no respete el recorrido oficial, entre en línea de meta con el dorsal bien visible (EN EL PECHO) para su identificación, cometa alguna irregularidad, o porte un dorsal distinto al que se le entregó al formalizar la inscripción y no respete las indicaciones dadas por la organización o alguno de sus miembros, será automáticamente descalificado.
SOBRE EL SEGURO. Todos los participantes que consten oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguro concertada por la organización; Seguro de accidentes como mínimo con las coberturas del seguro obligatorio deportivo regulado en el Real Decreto 849/1993, de 4 de Junio, y seguro de responsabilidad civil. Póliza que cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia directa de esta prueba, y nunca como derivación de una enfermedad, padecimiento, dolencia, lesión, imprudencia, negligencia, incumplimiento o inobservancia de la normativa vigente de aplicación, incluido este reglamento. No estarán cubiertos los desplazamientos en itinerario desde el lugar de origen del participante, y viceversa. Los participantes, por el hecho de inscribirse, reconocen expresamente estar en las condiciones psicofísicas adecuadas para realizar la prueba. En el caso de los corredores menores de edad, la responsabilidad recaerá sobre los padres o tutores.
La prueba solamente podrá ser suspendida por las inclemencias del tiempo o causas de fuerza mayor. En casos extremos será la organización quien tome la última decisión. La organización se reserva el derecho a modificar los aspectos organizativos del presente reglamento en el caso de que lo estime conveniente.
«Todas las reclamaciones se deberán formular de acuerdo con las normas de la RFEA y Manual de la IAAF en vigor.» Esas normas indican un plazo de 30 minutos para hacer una reclamación verbal al juez árbitro. Y para reclamar contra su decisión tendría que hacer un depósito de 60 euros, que no se devuelve si se considera que no había motivo para ponerla. Las reclamaciones no suelen ser problema y creemos que no hay razón para no permitirlas.
La participación conlleva la total aceptación de este reglamento. Todo corredor por el hecho de tomar la salida, acepta tanto el presente Reglamento, como las decisiones que tome la organización en caso de dudas que pudieran suscitarse.

9.OTROS SERVICIOS A DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES:
Vestuarios y duchas: Pabellón Oscar Pereiro.
Avituallamiento: La organización pondrá a disposición de los participantes, refrescos, agua, fruta, rosquillas de hojaldre, etc.….
Entrega de Premios: En el interior Pabellón Oscar Pereiro.
Bolsa Regalo: Camiseta técnica New Balance y otros obsequios.
Parking: La organización señalizará las zonas de parking habilitadas a tal efecto en las inmediaciones del Pabellón Oscar Pereiro, para facilitar en la medida de lo posible el acceso a los participantes.

XXXIV Carreira Pedestre Popular do San Martiño

Galeria de Fotos de ZeusOurense
Galeria de Fotos de Safardatxo
Galeria de Fotos de Orbita
Galeria de Fotos 2 de Safardatxo
Galeria de Fotos de Fotoatletismo
Galeria de Fotos de Albertinho
Galeria de Fotos de "La Region"
Galeria de Fotos Ourense Atletismo Academia Postal
Galeria de Fotos de BViteri
Data: domingo, 14 de novembro de 2010.
Hora: Absoluta 11:00 h. / Escolares 12:30 h.
Lugar: Saída dende a Ponte do Milenio, Ourense.
Distancia: Absoluta 10.000 m homologados. / Escolares 4.500 m.
Organiza: Consello Municipal de Deportes de Ourense e a Asociación Academia Postal.
Inscrición: ata o 9 de novembro.
En persoa:
Achegándote ás nosas oficinas en: Pavillón dos Remedios. R / Pardo de Cela, 2
Internet:
Categorías escolares Concello de Ourense
Categoría absoluta Championchipnorte
 Regulamento xeral

1.- A saída da Carreira Absoluta darase na Ponte do Milenio ás 11.00  horas. A liña de meta estará situada no Pavillón dos Remedios.

Percorrido Carreira Absoluta
2.- O percorrido será de 10.000m homologados pola RFEA, e discorrerá polas seguintes rúas da cidade: Saída da Ponte do Milenio, Avda. Xesús Pousa, Praza da Estación, Avda. das Caldas, Ponte Vella, Progreso, Tras Alameda, Dr. Fleming, Ervedelo, Avda. de Portugal, Avda. de Marcelo Macías, Avda. de Zamora, Bonhome, Galicia, Fernández-Oxea, Lugo, Padre Feijoo, Colón, Moratín, Obispo Carrascosa, Praza Maior, Lamas Carvajal, Paseo, Curros Enríquez, Avda. da Habana, Cardenal Quevedo, Avda. Rodríguez Castelao, Avda. Otero Pedrayo, Curros Enríquez, Ponte Nova, Avda. de Marín, Vicente Risco, Francisca Herrera, Avda. De Santiago, Avda. das Caldas, Ponte Vella e Pardo de Cela. Proba oficial da FGA.

3.- Ao longo do percorrido, a Organización establecerá controis . O peche dos controis e dos avituallamentos quedan establecidos do seguinte xeito: o primeiro control pecha aos 5 minutos da saída, o segundo control pecha ás 11:45h, o terceiro control pecha ás 12:10h e o control de chegada pecha unha hora despois de que entre o primeiro corredor clasificado.

4.- Admitiranse inscricións en persoa no Pavillón dos Remedios (rúa Pardo de Cela nº2) e a través da páxina web [www.ourense.es] facendo constar todos os datos requiridos no procedemento de inscrición. A inscrición poderase realizar desde o 21 de outubro ata o 9 de novembro de xeito presencial ou por internet.

5.- A recollida dos chips e dorsais poderase realizar o sábado día 13 desde as 10 ata as 20 horas e o domingo día 14 de 8 a 10 horas na Cancha Central do Pavillón dos Remedios. Se a inscrición se realiza como club ou colexio, a recollida do chip e dos dorsais será do mesmo xeito, nunca de maneira individual.

6.- O chip entregado a cada participante deberá ser colocado nos cordóns das zapatillas antes de dar a saída, e deberá ser devolto tras a participación. Os corredores que non o leven non entrarán nas clasificacións.

7.- Establécense categorías para mulleres e homes con clasificacións diferenciadas.
As categorías corresponden aos nados nos anos indicados:

CATEGORIAS HOMES MULLERES

Júnior 1992 e 1993 1992 e 1993
Promesa 1989, 1990, 1991 1989, 1990, 1991
Sénior 1988 ata veteranos 1988 ata veteranas
Veteranos/as A M–35 W–35
Veteranos/as B M-40 W-40
Veteranos/as C M-45 W-45
Veteranos/as D M-50 W-50
Veteranos/as E M-55 W-55
Veteranos/as F M-60 W-60
Veteranos/as G M-65 e posteriores W-65 e posteriores

8.- Premios : Trofeos para o/a primeiro/a clasificado/a de cada categoría; camisetas para todos os participantes que crucen a liña de meta co control aberto e que entreguen o chip, ata esgotar existencias;

- Categoría "absoluta”
1º posto: trofeo e 1.800 €
2º posto: trofeo e 1.200 €
3º posto: trofeo e 800 €
4º posto: 500 €
5º posto: 300 €.

- Categoría "galegos”
1º posto: 600 €
2º posto: 500 €
3º posto: 400 €
4º posto: 300 €
5º posto: 200 €
6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º postos: 100 €.

- Categoría "ourensáns”
1º posto: 300 €
2º posto: 200 €
3º posto: 150 €
4º e 5º postos: 100 €

Para optar ao premio de ourensáns, o atleta será nacido ou empadroado na provincia de Ourense.
Premio especial: 500€ polo récord da proba, tanto na categoría masculina como feminina (Homes: 28’50’’ ano 2005, Mulleres: 33’34’’ ano 2005).
Os premios non son acumulables excepto o premio especial polo récord.

9.- A entrega de trofeos terá lugar ás 13 horas na cancha central do Pavillón dos Remedios e a entrega dos premios económicos nas oficinas do mesmo lugar.

10.- Para poder recoller os premios deberase xustificar documentalmente o ano de nacemento dos atletas, por medio do DNI os españois ou documento legal en vigor (pasaporte) os estranxeiros.
Segundo a normativa vixente da RFEA, os premios aos atletas que teñan que pasar o control antidopaxe, faranse efectivos no momento de coñecerse os resultados da análise.

11.- Os participantes deberán situarse por detrás da liña de saída 15 minutos antes do comezo da proba, atendendo en todo momento, as indicacións da organización.
Reservarase unha zona na saída para as mulleres. Reservaranse 200 postos para os/as atletas que acrediten as mellores marcas oficiais na distancia enviando un correo electrónico a deportes@ourense.es ata o día 6 de novembro cos seguintes datos: nome e apelidos, NIF, marca e evento en que foi realizada.

12.- Está prohibido o acompañamento dos participantes por vehículos de axuda.

13.- O percorrido estará sinalizado cada quilómetro.

14.- A carreira estará controlada polo Comité Galego de Xuíces e Cronometradores da Federación Galega de Atletismo.

15.- Será motivo de descualificación , entre outros, os seguintes aspectos: non realizar todo o circuíto da carreira, non levar dorsal ou manipulalo e falsificar datos persoais.

16.- As reclamacións deberán ser feitas verbalmente ao xuíz arbitro non máis tarde de 30 minutos despois de comunicarse oficialmente os resultados. Se son desestimadas por este, poderase presentar reclamación por escrito e acompañada dun depósito de 60 euros ao Xurado de Apelación.

17.- A Organización non se fai responsable dos danos morais ou materiais que asi mesmos ou a outras persoas ocasionen os participantes desta carreira.

18.- O feito de participar nesta carreira implica a aceptación deste regulamento e dá dereito á organización para poder facer uso das imaxes do evento para a súa utilización.

19.- Todo o non disposto neste regulamento rexerase polas normas de Competición da FGA, RFEA e IAAF para a presente tempada, así como todo o regulamentado por instancias superiores.

Regulamento categoría menores

1.- Esta carreira está reservada para todos os nenos/as nados en 1994 e seguintes que participen de forma individual e para todos os centros escolares, tanto públicos coma privados.

2.- Cada centro poderá inscribir a todos os escolares que desexe. O prazo de inscrición vai do 25 de outubro ao 5 de novembro e poderá facerse exclusivamente a través da páxina web [www.ourense.es].

Percorrido Carreira Escolar

3.- Esta proba dará comezo ás 12.30 horas, con saída na Ponte do Milenio e meta na rúa Pardo de Cela. O percorrido será de 4.500m, e discorrerá polas seguintes rúas: Ponte do Milenio, Basilio Álvarez, Avda. das Caldas, Ponte Vella, Progreso, Praza de Pontevedra, Paseo, Curros Enríquez, Rotonda da Policía Nacional, Ponte Nova, Ribeira de Canedo, Ponte Vella e Pardo de Cela.

4.- Establécense as mesmas categorías para homes e mulleres, son as seguintes:

CATEGORIA ANOS
Alevín Nados en 2000, 2001 e 2002
Infantil Nados en 1998 e 1999
Cadete Nados en 1996 e 1997
Xuvenil Nados en 1994 e 1995

5.- Estableceranse clasificacións individuais e por colexios.
- Clasificación individual: Trofeo aos tres primeiros atletas de cada categoría, tanto masculina como feminina.
- Clasificación por colexios: Premio en material deportivo para todos os colexios que presenten un mínimo de 25 deportistas na chegada. Cando algún colexio achegue voluntarios incrementarase a contía do premio.
Premio en material deportivo para os 6 primeiros colexios clasificados de Primaria e para os 6 primeiros colexios clasificados de Secundaria e Bacharelato.

6.- No momento de retirar os dorsais, o delegado do colexio, necesariamente un adulto, recibirá as indicacións precisas para o mellor desenvolvemento da proba, debendo recoller e devolver os chips dos seus participantes. Todos os inscritos que teñan recibido o seu chip teñen a obriga de devolvelo ao remate da proba. Os colexios que non entreguen todos os chips, non recibirán ningún dos premios establecidos.

7.- A proba pedestre para menores, salvo no especificado neste regulamento, rexerase polo regulamento xeral da XXXIV Carreira Pedestre Popular do San Martiño.

8.- Os adultos que acompañen os nenos e nenas no percorrido escolar non entrarán na clasificación.

II Previa Carrera San Martiño 2010Los componentes del equipo Esprintes Ourense por segundo año consecutivo, organizan la previa a la carrera del San Martiño del domingo 14 de noviembre.

Recorrido: exactamente el mismo que la carrera (10.000 m. homologados)
Fecha: martes 9 de noviembre.
Hora: 22 h.
Lugar para la kedada: Pabellón de los deportes de Ourense, en la zona de atrás de la piscina, junto las bicis de alquiler.
Observaciones: pretendemos que sea un entrenamiento junto a más personas con ritmos dispares en carreras con lo cual, para poder ir todos juntos, rodaremos a ritmo aproximado de 5' el kilómetro. Pedimos a los asistentes que acudan con elementos reflectantes y respeten las normas de tráfico (semáforos, pasos de cebra...).

Os padeis apuntar Correr en Galicia o en Facebook

XV Cross GUILLELME BROWN

O Colexio GUILLELME BROWN celebrará a partir das 11:00 horas do sábado 6 de novembro de 2010 o "XV Cross Guillelme Brown", con participación nas categorías Pre-benxamín, Benxamín, Alevín, Infantil, Cadete, Absoluta e Pais/Nais do colexio, atendendo ás seguintes normas:1.- CATEGORÍAS:

. Pre-benxamín: Nacidos/as nos anos 2004 e posteriores.
. Benxamín Feminino: Nacidas nos anos 2002-2003.
. Benxamín Masculino; Nacidos nos anos 2002-2003.
. Alevín Feminino: Nacidas nos anos 2000-2001.
. Alevín Masculino: Nacidos nos anos 2000-2001.
. Infantil Feminino: Nacidas nos anos 1998-1999.
. Infantil Masculino: Nacidos nos anos 1998-1999.
. Cadete Feminino: Nacidas nos anos 1995-1996-1997.
. Cadete Masculino: Nacidos nos anos 1995-1996-1997.
. Absoluta: Nacidos/as nos anos 1994 e anteriores.
. Pais/Nais do colexio.

2.- HORARIOS E PERCORRIDO:

(800 m. por volta)
11:00 horas.- Saída categoría Pre-benxamín. (1 volta)
11:15 horas.- Saída categoría Benxamín. (1 volta)
11:30 horas.- Saída categoría Alevín feminino. (1 volta)
11:45 horas.- Saída categoria Alevín masculino. (2 voltas)
12:00 horas.- Saída categoría Infantil feminino. (2 voltas)
12:15 horas.- Saída categoría Infantil masculino. (3 voltas)
12:30 horas.- Saída categoría Cadete feminino. (3 voltas)
12:45 horas.- Saída categoría Cadete masculino. (4 voltas)
13:00 horas.- Saída categoría Pais/Nais do colexio. (1 / 2 voltas)
13:15 horas.- Saída categoría Absoluta. (3 voltas fem / 4 voltas masc)
13:30 horas.- Entrega de Trofeos.
 

Liga Virtual 2010-2011 - NO PUDO SER

Lamentablemente NO PUDO SER, la Liga Virtual 2010-11 no se puede llevar a cabo, no por falta de iniciativa en la organización del evento (gracias Xavi), ni tansiquiera por falta de patrocinadores, que los había, esta Liga no se puede realizar por la falta de participación, que pena, tanto esfuerzo realizado por parte de "Xavi" y así se le reconocemos el esfuerzo los que nos autoproclamamos "sus colegas" y  los que correteamos por Ourense, pero bueno, cada uno sabrá lo que hace. No se nos pedía que nos comprometiesemos a correr en todas y cada una de las carreras que componían el circuito, cada uno asistiría a la carrera que le apetece o se le pone bien. Tampoco se nos exigía una "cuota" a ingresar en una cuenta bancaria determinada, ni tampoco que nos tuvieramos que federar... Quizás sean precisamente estas las razones del "fracaso".

Personalmente creo que el "fracaso" es nuestro, porque "Entre bomberos SI nos pisamos la manguera".

Esta es la LISTADO DE INSCRITOS, cualquiera alcanza a entender, que con este respaldo, cuesta entender que luego nos creamos con el derecho de exigir la organización de eventos.


DIEGO MARTÍNEZ RIBAO - indep.
DOMINGO ÁLVAREZ - Burgas
EMMA PÉREZ GARCÍA - Burgas
ERNESTO PICOUTO DURÁN - indep.
FELIPE IGLESIAS MIRA - "Esprintes Ourense"
HUGO LÓPEZ FERNÁNDEZ - "Esprintes Ourense"
JOSÉ CARLOS CRUZ - Academia Postal
J.DANIEL QUINTAIROS - Val da Rábeda
JOSÉ MANUEL CACHALDORA - CAIO
JOSÉ VAZQUEZ ROJO - New Balance
JAVIER GÓMEZ IGLESIAS - Burgas
MANUEL PICOUTO DURÁN - indep.
MARILÓ MOREDA CANAL - indep.
MIGUEL LÓPEZ CASADO - VíaXVIII
OSCAR DEL CAMPO - "Esprinters Ourense"
OSCAR GÓMEZ MÍGUEZ - Limiactiva
ROBERTO FEIJOO CANTARILLA- Limiactiva
RUBÉN FERNÁNDEZ - Burgas