I Cross de Compostela - Campionato Galego Junior, Promesa e Absoluto de Campo a Traves, Individual e por Equipos

O Excmo. Concello de Santiago de Compostela a través do seu Departamento de Deportes organiza, xunto coa Federación Galega de Atletismo (Delegación de Santiago), o DOMINGO 29 DE XANEIRO DE 2012 no circuito compostelán do Monte do Gozo o I CROSS DE COMPOSTELA que será a súa vez CAMPIONATO GALEGO JUNIOR, PROMESA E ABSOLUTO DE CAMPO A TRAVÉS, INDIVIDUAL E POR EQUIPOS, baixo o control técnico do Comité Galego de Xuices.


Poderán participar todos os atletas das seguintes categorías (homes e mulleres):
Benxamín atletas nados nos anos 2004 e 2003
Alevín atletas nados nos anos 2002 e 2001 
Infantil atletas nados nos anos 2000 e 1999 
Cadete atletas nados nos anos 1998 e 1997 
Xuvenil atletas nados nos anos 1996 e 1995 
Junior atletas nados nos anos 1994 e 1993 
Promesa atletas nados nos anos 1992, 1991 e 1990. 
Senior atletas nados en 1989 e anteriores 
Veteranos serán da categoría SENIOR a todos os efectos

Para o CAMPIONATO GALEGO DE CAMPO A TRAVES realizarase unhaclasificación individual e outra por equipos en cada unha das categorías, e unha clasificación absoluta a nivel individual. Para poder puntuar por equipos, cada clube deberá clasificar a 4 corredores/as que formen o equipo, agás nas categorías junior e promesa femenino, que será de 3. Cada clube terá dereiro a formar un só equipo por cada categoría e sexo. E da mesma maneira, existirá un título honorífico ao clube que obteña a mellor puntuación sumando os puntos acadados nas diferentes categorías: senior, promesa e junior, de ambos sexos.
HORA CATEGORÍA SEXO DISTANCIA
09:45 Cadete – Xuvenil Mulleres 2420 m (2P)
10:05 Cadete – Xuvenil Homes 3520 m (1M+1G)
10:40 Infantil Mulleres 1670 m (1M)
10:35 Infantil Homes 2420 m (2P)
10:55 Benxamín - Alevín Mixto (H-M) 1420 m (1P)
11:10 Junior Mulleres 5120 m (1P+2G)
11:40 Junior Homes 6970 m (1P+3G)
12:15 Senior-Promesa (*) Homes 10920 m (1M+5G)
13:10 Senior-Promesa (*) Mulleres 6970 m (1P+3G)
14:00 Entrega de PREMIOS CAMPIONATO GALEGO CAMPO A TRAVÉS

XII Cross Popular/Canicross Concello BOBORAS

Data de celebración: Domingo 22 de xaneiro de 2011
Hora: 10.30 horas
Organiza: Concello de Boborás

REGULAMENTO XERAL
1. A saída darase diante do CEIP Nosa Señora de Xuvencos con horario distinto atendendo ás categorías:
- Categoría 1: 10.30 h
- Categoría 2 e 3: 10.45 h
- Categoría 4 e 5: 11.15 h
- Na modalidade de Canicross a saída será as 11.00 h

A liña de meta para tódalas categorías será a mesma e estará situada pola parte traseira do CEIP Nosa Señora de Xuvencos.

2. Os participantes deberán de situase no punto de saída 10 minutos antes do comezo da súa correspondente proba, sen interferir nas anteriores.

3. Os participantes das categorías 4 e 5 deberán de inscribirse todos na páxina web www.championchipnorte.com antes do día MÉRCORES 18 de xaneiro ás 15.00 horas. Para as categorías menores (1, 2 e 3) a inscrición farase na páxina no correo electrónico cultura@boboras.org ou persoándose no mesmo nas mesmas oficinas do Concello de Boborás. Deberán presentar os seguintes datos obrigatorios: Nome, Apelidos, Data de Nacemento completa, sexo, Localidade, Provincia, Teléfono de contacto, mail de contacto se ten, Clube se ten e se é federad@.

Para inscricións dos participantes de canicross, deberán facer en primeiro lugar a inscrición pola Web e seleccionar esa modalidade antes de finalizar o proceso de inscrición, e a continuación, deberán de enviar un fax ao número da organización 988402108 ou mail a cultura@boboras.org antes do día 18 ás 15.00 cos datos NIF, Nome, apelidos, data de nacemento completa, sexo, teléfono e mail de contacto, indicando que compiten en Canicross.
Se personalizarán co nome ou Nick do participante tódolos dorsais das inscricións feitas con anterioridade ao luns 16 de Xaneiro.

Non se inscribirá a ningún atleta o día da proba nin por outros medios diferentes á páxina web.

4. Cada participante deberá de achegarse ao punto de entrega de dorsais e chips, situado no recinto do CEIP, para recoller o seu con antelación suficiente cun mínimo de 30 minutos de antelación a disputa da proba. O chip deberá entregarse ao remate da proba, ao atravesar o arco de meta, evitando o seu deterioro ou extravío. O chip deberá atarse na zapatilla.

5. O percorrido total será de 8800 metros, os cales estarán sinalizados e controlados pola organización, diminuíndo esta distancia segundo as categorías establecidas.

6. A clasificación será por categorías e haberá trofeos para os primeiros clasificados de cada unha delas, e medallas para o segundo e o terceiro sendo un para home e outro para muller. Tamén haberá dous trofeos de honra para o atleta de máis idade que remate a proba, así como para o máis novo.

7. Tódolos participantes independentemente da categoría á que pertenzan, no momento no que entreguen o seu Chip, recibirán unha camiseta técnica conmemorativa.

8. A organización contará coa colaboración dos organismos municipais e oficiais correspondentes.

9. Está prohibido o acompañamento dos participantes por persoas ou vehículos de axuda. O incumprimento desta norma implicará a descalificación inmediata do atleta.
10. O control de chegada pechará unha hora despois de que entre o primeiro participar.

11. A inscrición poderase realizar a partir do 5 de Xaneiro, na páxina web www.championchipnorte.com
Só haberá esta forma de inscrición excepto para os participantes de carreiras menos (1, 2 e 3) antes das 15.00 do día 18 segundo información anterior. Os participantes de Canicross deben seguir o procedemento de inscrición a maiores que se detalla anteriormente.

CATEGORIA 1
Pre-Benxamins 2005 - 1500m
Benxamins - 2003-04 - 1500m
CATEGORIA 2
Alevíns - 2001-02 - 4500m
Infantís - 1999-00 - 4500m
Cadetres 1997-98 - 4500m
CATEGORIA 3
Xuvenís - 1995-96 - 4500m
Juniors - 1993-94 - 4500m
CATEGORIA 4
Promesas - 1990-91-92 - 8800m
Seniors - 1957-87 - 8800m
CATEGORIA 5
Veterans - 1956 e Anteriores - 8800m

Toda inscrición deberá incluír os datos seguintes: NIF, Nome e apelidos, data completa de nacementos, sexo, clube e número da federación (só para atletas federados). A data límite de inscrición será o 18 de xaneiro ás 15.00 horas.

12. Os atletas inscritos poderán comprobar o listado de inscrición na web www.championchipnorte.como , inmediatamente ó finalizar correctamente o proceso de inscrición e a lista definitiva a partir do día 19 a s 15.00 horas, excepto os da modalidades 1, 2 e 3 que non aparecerán nos listados web e deberán comprobar a súa correcta inscrición antes das 15.00 horas do 19 coa organización.

13. Non se admitirá ningunha inscrición na que falten datos.

14. Cada atleta participante deberá de aboar a cantidade de 4 euros para as categorías 4 e 5, máis un euro polo chip, mentres que nas categorías 1,2 e 3 será a inscrición será gratuíta..

15. A cada atleta entregaránselle un indicativos de cor en forma de pegatina atendendo á categoría á que pertence que deberá levar colocado próximo ao dorsal nunha zona visible, co fin de evitar extravíos ou confusións de percorrido: Categoría 1, indicativo verde. Categorías 2 e 3, indicativo azul. Categoría 4 e 5, indicativo amarelo.

16. Cada atleta ten o deber de realizar o percorrido correspondente, co fin de coñecelo, antes da data de proba. A organización facilitará as indicacións pertinentes a quen as solicite, e non se responsabilizará das perdas ou confusións nas rutas e outros problemas derivados.

17. A entrega de trofeos e medallas terá lugar no pavillón municipal (situado ao lado do CEIP Nosa Señora de Xuvencos) ás 13.30 h aproximadamente.

18. Ao remate da proba, tamén no pavillón municipal, haberá doces, froita, chocolate e bebidas para tódolos participantes. Os participantes que o desexen tamén poderán ducharse e asearse.

INCLÚE PROBA DE LIGA GALEGA DE CANICROSS PUNTUABLE PARA O CAMPIONATO GALEGO: OS INSCRITOS EN CANICROSS, DESPOIS DE INSCRIBIRSE POR CHAMPIONCHIPNORTE NA WEB, DEBERÁN ENVIAR UN MAIL A cultura@boboras.org INDICANDO QUE COMPITEN EN CANICROSS CO SEU DNI E NOME COMPLETO.

MEMORIAL ALEJANDRO LORENZO DE CATEGORIAS MENORES / CAMPIONATO GALEGO DE CROSS CORTO POR CLUBES / CAMPIONATO GALEGO CADETE E XUVENIL DE CAMPO A TRAVES INDIVIDUAL E POR EQUIPOS

MEMORIAL ALEJANDRO LORENZO DE CATEGORIAS MENORES
A Delegación da FGA en Ourense organizará o XVMemorial Alejandro Lorenzo de Campo a Través o domingo 15de xaneiro do 2012en Ourense no circuito de Monterrei.
O Memorial está destinado ás seguintes categorías: benxamín (20032004, alevín (2001-2002 e infantil (1999-2000) (homes e mulleres).


Horarios e distancias aproximadas de cada unha das carreiras.
HORA / CATEGORIA / SEXO / DISTANCIA
10.30 / BENXAMIN / Mulleres / 800 m. aprox.
10:35 / BENXAMIN / Homes / 800 m aprox.
10.45 / ALEVIN / Mulleres / 1.500 m. aprox.
11.00 / ALEVIN / Homes / 2.000 m. aprox.
11.20 / INFANTIL Mulleres / 2.000 m. aprox.
11.40 / INFANTIL / Homes / 2.750 m. aprox.
 
CAMPIONATO GALEGO DE CROSS CORTO POR CLUBES
A Delegación da FGA en Ourense organizará o Campionato Galego de cross corto por clubes o domingo 15 de xaneiro do 2012 en Ourense no circuito de Monterrei.
Poderan participar atletas das categorías promesa (nados en 1990, 1991 e 1992),senior (nados en 1989 e anteriores ata veterán) e veteráns (dende o dia que cumplen 35 anos).
Horarios e distancias aproximadas de cada unha das carreiras:
HORA / CATEGORÍA / SEXO / DISTANCIA
12:50 / Senior-Promesa / Mulleres / 4.000 m. aprox.
13:15 / Senior-Promesa / Homes / 4.000 m. aprox.
(*) Os/as atletas veteranos/as poderán participar como atletas da categoría senior e formar equipo, a tódolos efectos.
CAMPIONATO GALEGO CADETE E XUVENIL DE CAMPO A TRAVES INDIVIDUAL E POR EQUIPOS
A Delegación da FGA en Ourense organizará o Campionato Galego cadete e xuvenil individual e por equipos de campo a través o domingo 15 de xaneiro do 2011 en Ourense no circuito de Monterrei.
O Campionato disputarase na categoría cadete (anos 1997-98) e xuvenil (anos 1995-96) (homes e mulleres).
Horarios e distancias aproximadas de cada unha das carreiras.
HORA / CATEGORIA / SEXO / DISTANCIA
12.00 / CADETE-XUVENIL / Mulleres / 3.400 m. aprox.
12.20 / CADETE-XUVENIL / Homes / 5.400 m. aprox.