XIV Carreira Popular “Concello de Cartelle”

 A XIV Carreira Popular “Concello de Cartelle”, organizada pola Concellería de Deportes do Concello de Cartelle, celebrarase o vindeiro Sábado 7 de Agosto de 2010 a partir das 19,00 horas horas. A proba rexirase polo seguinte

REGULAMENTO XERAL

PROBAS
Celebraranse 5 probas con percorridos e horarios diferentes según as categorías. A saída e chegada da proba absoluta será en CARTELLE e chegada a OUTOMURO

CONTROL CON CHIP
En tóda-las probas que estén controladas ao longo do percorrido a través dun chip, éste se entregará a cada corredor e que deberá colocar nas suas zapatillas antes da saída. . Os corredores teñen a OBRIGA de devolve-lo ó finaliza-la proba AQUELES CORREDORES QUE NON ENTREGUEN O CHIP NON ENTRARAN NAS CLASIFICACIONS NIN RECIBIRÁN NINGUN TIPO DE OBSEQUIO.
Este Chip, finalizada a proba, non ten ningunha utilidade.

DESCALIFICACIONS
Todo corredor/a (DE CALQUIERA PROBA) que non entre en líña de meta co dorsal ben visible NO PEITO para a sua identificación, cometa algunha irregularidade, ou non respete as
indicaciones dadas pola organización, será automáticamente descalificado/a.
INSCRICIÓNS

ADULTOS: ata o Mércores 4 de Agosto ás 24:00 horas na web (Única forma de inscrición):
http://www.championchipnorte.com./ (se non eres usuario, debes de darte de alta no apartado “rexistrarse” e seguir as instruccións para formaliza-las inscricións que desexes). Non se aceptarán as inscricións fora de prazo, con datos incompletos ou sin todolos datos obrigatorios.

ESCOLARES
Ata o Mércores 4 de Agosto ás 13:00 horas na dirección de correo pepevilacha@hotmail.com. Non se aceptarán as inscricións fora de prazo, con datos incompletos ou sin todolos datos obrigatorios, sendo os seguintes os datos obrigatorios: Nome e Apelidos, Data de nacemento, sexo, teléfono de contacto, correo electónico de contacto (se o ten), Localidad, Provincia, Colexio ou Clube co que participa.

PRECIO da inscrición:
CATEGORÍAS ESCOLARES : GRATUITA
PROBA ABSOLUTA
Propietarios Chip Amarillo Championchip: gratuita
Corredores sen Chip amarillo Championchip: 2,00 €

NOTA: A PRE-INSCRICION NON SE COMPLETARÁ SE NON SE FAI O PAGO NO
MOMENTO DE INSCRIBIRSE EN http://www.championchipnorte.com/

Calqueira dúbida relacionada co proceso de inscrición deberedes dirixirvos ó teléfono: 982 81 68 84
Calqueira dúbida relacionada coa organización da proba: 678660984

RETIRADA DE DORSAIS e CHIPS
Realizarase o día da proba en Outomuro na zona de meta, No seguinte horario: de 18,00 h ata media hora antes do inicio de cada proba. Os participantes da proba absoluta que o desexen serán trasladados por un autobús a zoa de saída.

- Os percorridos estarán indicados, controlados e sinalizados por kilómetro.
- A organización contará coa colaboración dos organismos municipais competentes, que regularán o tráfico
ao longo do percorrido.
- Vestiarios e duchas: no pabellón municipal.

TROFEOS, PREMIOS e AGASALLOS
en Outomuro (meta). Entrega a menores, mentres se disputa a proba absoluta e os premios da absoluta o finalizala proba.
Camisetas Conmemorativas para todos os participantes de tódalas categorías Escolares e Absoluta.

PROBAS ESCOLARES:
- Trofeos aos 3 primeiros/as corredores/as de cada categoría por idade e sexo.
PROBA ABSOLUTA:
- Trofeo ó primero/a corredor/a da xeral
- Trofeo ó primero/a corredor/a de cada categoría por idade e sexo.
Estes trofeos anteriores non son acumulativos
- Trofeo ó participante masculino e femenino de mais idade.
- O Concello de Cartelle non se fai responsable dos daños morais ou materiais que a sí mesmos ou a outras persoas ocasionen os participantes desta carreira, así coma das neglixencias ou imprudencias que poidan cometer durante o seu transcurso.
- Dado o carácter deportivo e popular da prueba non se admitirán reclamacións, esperando o mellor espírito e comportamento deportivo de todo-los participantes. A organización resérvase o dereito a modificar este regulamento se as circunstancias así o aconsellasen (informando oportunamente), e o non recollido no mesmo resolverase según o criterio técnico da mesma, sendo as suas decisións inapelables. A participación implica a total aceptación deste regulamento, e o descoñecemento do mesmo non exime do seu aobligado cumplimento.